KKP Bemanning

Vår företagsidé är att vi hjälper individer att hitta rätt och hjälpa sig själva. Vi anser att individens egna färdigheter och resurser är nyckeln till framgång i både karriär och i en fungerande vardag. Att ha stöd och handledning kan göra stor skillnad i en individs liv och ge möjligheten att använda sina resurser på ett givande sätt.

KKP Bemanning bildades 2009, idén bakom företaget har dock funnits mycket längre. Tanken var att utveckla och förfina en insats som passade in i ungdomars och vuxnas verklighet.

Idag arbetar vi med sociala insatser för alla åldrar samt rusta och matcha som vägleder och stöttar personer ut i arbetslivet. Mångfalden inom personalgruppen består av ett stort antal språk, livserfarenheter och åldrar. Detta för att kunna anpassa insatsen för varje individ och dennes erfarenheter.

SOCIALA INSATSER

Läs mer

ARBETSMARKNADSINSATSER

Läs mer

Vi som arbetar på KKP

Våra medarbetare har stor erfarenhet inom socialt arbete och arbetsmarknadsinsatser. Vi har bland annat arbetat på socialtjänst, HVB-hem, missbruksvård, öppenvård och ungdomsverksamheter. Personalen har en gedigen erfarenhet av att arbeta med kriminalitet, missbruk, beroende, antisocialt beteende, familjebehandling, utredning, våld i nära relation, neuropsykiatriska diagnoser, intellektuell funktionsnedsättning samt samsjuklighet.

Vår personal är utbildade socionomer, beteendevetare, socialpedagoger, familjepedagoger, mentalskötare och examinerade handledare.

Vi är utbildade inom:

  • BBIC

  • MI

  • Handledningens metodik

  • Supported Employment

  • IDAP

  • KBT

  • 12-stegsprogrammet

Vårt huvudkontor

Vårt huvudkontor ligger centralt beläget på Brännkyrkagatan 36 på Södermalm, med goda kommunikationsmöjligheter.