Jour- och Familjehem

Med konsulentstödda jour- och familjehem avses att familjerna får stöd av våra konsulenter som har utbildning och arbetslivserfarenhet inom socialt arbete.

Våra familjehemskonsulenter har ett nära samarbete med våra jour-, och familjehem och handleder dem i hemmet minst en gång per månad, telefonledes varje vecka samt närvarar vid möten med socialtjänst.

Familjehemskonsulenterna arbetar även aktivt med att öka barnens delaktighet och erbjuder den placerade att ha enskilda samtal med familjehemskonsulenten om de vill. Familjehemmet och familjehemskonsulenten utformar tillsammans med den placerade en genomförandeplan utifrån socialtjänstens vårdplan.
Vi erbjuder även extern handledning till våra jour-, och familjehem varannan vecka. Grupphandeldningen hålls av vår verksamhetsansvarige som är examinerad handledare.

Familjerna och de placerade har möjlighet att ringa KKP dygnet runt på telefonjouren.
Våra jour-, och familjehem är utspridda i Stockholm och närliggande kranskommuner. Familjerna har erfarenhet av att vara jour-, och familjehem och vi lägger stor vikt vid att rekrytera erfarna och engagerade familjer. Vi har som krav att barnet/den unge ska få eget rum samt att familjen inte ska ha flera placeringar samtidigt. Alla jour-, och familjehem måste årligen lämna in utdrag från polismyndighetens belastnings-, och misstankeregister.

Vi har även erfarna familjer som tar emot förälder-barn placeringar. Dessa familjer är även vana att arbeta med föräldrar och barn som blivit utsatta för våld och behöver ett skyddat boende.

Stödboende

Våra stödlägenheter ligger i Stockholm nära tunnelbanestationer. Samtliga lägenheter är fräscha och välutrustade.

Boendeformen ger tillfälle att prova på att ta eget ansvar kombinerat med stöd, vägledning och motivation från boendestödjare. Boendestödjaren träffar den boende regelbundet och bistår med den hjälp som den enskilde är i behov av.

Våra boendestödjare arbetar på uppdrag från socialtjänsten och gör därefter en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Alla uppdrag skiljer sig ifrån varandra eftersom stödet ska anpassas just efter den enskildes behov och situation.

Verksamheten hjälper de boende att träna på saker de behöver kunna för att bli självständiga och självförsörjande individer som klarar sig i samhället.
De boende har möjlighet att ringa KKP dygnet runt på journummer: 08-684 09 091.