Social insatser

Alla som arbetar hos oss har stor erfarenhet från olika områden inom socialt arbete. Vi har bland annat arbetat på socialtjänst, ungdomsverksamheter, HVB-hem och missbruksvård.

Personalen har gedigen erfarenhet av att arbeta med kriminalitet, missbruk, beroende antisocialt beteende, familjehem, utredning, våld, neuropsykiatriska diagnoser samt mild retardation.

Vi har olika utbildningsbakgrund, bland annat socionomer, beteendevetare (med inriktning barn och ungdomsvetenskap), mentalskötare och examinerad handledare.

Kvalificerade kontaktpersoner

Insatsen riktar sig till barn, ungdomar och vuxna som är i behov av stöd och hjälp.

Det kan handla om personer som befinner sig i riskzon för att falla in i missbruk, kriminalitet, antisocialt beteende. Det kan även handla om personer som bl. a. blivit utsatta för våld, hot, mobbning, dysfunktionella familjeförhållanden, social fobi.

Våra kontaktpersoner arbetar på uppdrag från socialtjänsten och gör därefter en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Alla uppdrag skiljer sig ifrån varandra eftersom stödet ska anpassas just efter den enskildes behov och situation. Kontaktpersonerna arbetar nära klienterna och stöttar

Individuell ART / FamiljeART

ART är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som har svårt att hantera sin ilska och med betydande brister i sociala färdigheter, förmåga till ilske kontroll och moraliskt resonerande.

Det vanligaste sättet att undervisa ART är i grupp men vi arbetar endast med individuell ART så att metoden kan anpassas direkt till den enskilde.
Vi erbjuder även Familje-ART då behandlaren arbetar med hela familjesystemet. Dessa sejourer sker alltid i hemmet.

Om du vill läsa mer om ART kan du klicka här.

Extern handledning

Vi erbjuder grupphandledning till yrkesverksamma inom socialt arbete.

Vår handledare är socionom i botten och har gått masterutbildningen i handledningens metodik (se länk).  Handledningen vilar på systemteoretisk grund med psykodynamisk och kognitiv orientering.

Handledningen är anpassad till psykosocialt arbetsområde och kan därför erbjudas till andra grupper. Vår handledare har 20-årig yrkesverksamhet från socialtjänst och HVB-hem.

http://www.socarb.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/utbildning-p%C3%A5-avancerad-niv%C3%A5/frist%C3%A5ende-kurser/handledningens-metodik-i-socialt-arbete-su7212-1.263710

12-stegsprogrammet

12-stegsprogrammet riktar sig till individer från 18 år med något sorts beroendeproblematik. Det kan handla om alkohol-, drog-, eller ett blandat missbruk.

Behandlingen sker fem dagar i veckan under en åtta-veckors period. Schemat är individuellt och anpassas för varje enskild klient i samråd med klienten, socialtjänsten och behandlaren.

I behandlingen ingår även ett medlemskap i ”Nobba brass och nubbeklicka här nobba.nu som är en ideell förening som stödjer före detta missbrukare. Föreningen har en mängd aktiviteter för sina medlemmar och det är också här som klienterna äter lunch varje dag. Detta i syfte att visa på nya sociala sammanhang och andra aktiviteter.

När målen för behandlingen är uppnådda slussas klienten sakta ut från vår verksamhet. Det kan exempelvis handla om att ett par av behandlingsdagarna i veckan byts ut mot praktik eller studier. Under resterande dagar fortgår behandlingen. Efter behandlingen kommer klienten att fortsätta med eftervård som innebär en träff i veckan, kvällstid.

Familjebehandling

Vår familjeterapeut arbetar både som kvalificerad kontaktperson och som familjebehandlare (systemiskt) på uppdrag från socialtjänsten.