KKP Bemanning

Vår företagsidé är att vi hjälper individer att hitta rätt och hjälpa sig själva. Vi anser att individens egna färdigheter och resurser är nyckeln till framgång i både karriär och i en fungerande vardag. Att ha stöd och handledning kan göra stor skillnad i en individs liv och ge möjligheten att använda sina resurser på ett givande sätt.

KKP Bemanning bildades 2009, iden bakom företaget har dock funnits mycket längre. Tanken var att utveckla och förfina en insats som passade in i ungdomars och vuxnas verklighet. Under åren har företaget utvecklats i flera riktningar både gällande målgrupp och typer av insatser.

I dags läget arbetar vi med sociala insatser för alla åldrar samt stöd och matchning som vägleder och stötar personer ut i arbetslivet. Mångfalden inom personalgruppen består av ett stort antal språk, livserfarenheter och åldrar. Detta bidrar till förverkligandet av målet och kunna anpassa insatsen för varje individ och dennes erfarenheter.

SOCIALA INSATSER

Läs mer

ARBETSMARKNADSINSATSER

Läs mer

Vi som arbetar på KKP

Alla som arbetar hos oss har stor erfarenhet från olika områden inom socialt arbete. Vi har bl . a. arbetat på socialtjänst, ungdomsverksamheter, HVB-hem, missbruksvård. Personalen har gedigen erfarenhet av att arbeta med kriminalitet, missbruk, beroende, antisocialt beteende, familjebehandling, utredning, våld, neuropsykiatriska diagnoser samt mild retardation.

Vi har olika utbildningsbakgrund, bl. a. socionomer, beteendevetare (med inriktning barn och ungdomsvetenskap), familjeterapeut, mentalskötare och examinerad handledare.

Vi är utbildade inom:

  • BBIC

  • Signs of Safety

  • MI

  • ART

  • Handledningens metodik

  • SMART metod

  • Supported Employment

  • 12-stegsprogrammet

Vårt huvudkontor

Vårt kontor ligger beläget på Brännkyrkagatan 36, Södermalm. I dessa lokaler finns samtalsrum, konferensrum, möjlighet för våra klienter att låna datorer samt fritidsrum.